poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej 11 LISTOPADA
   | modyf: Joanna Siwińska 2018-04-3, 17:34 | 3117 odsłon
serwiszglossie

 11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości!

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w roku szkolnym 2017/2018 była organizatorem obchodu Gminnych Dni Niepodległości. W związku z czym na podstawie opracowanego prze p. Annę Jodko scenariusza 11 listopada 2017 roku odbyła się uroczysta akademia.

 

,,Naród nie jest na dziś, ani na jutro. Naród jest, aby był”

Miejsce –  Kościół pod Wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Żydowie

Partnerzy:

Gmina Bartoszyce,

Proboszcz parafii w Żydowie

Lokalne media – telewizja Bartsat, Goniec Bartoszycki

Narrator1

 Każde państwo ma swoje symbole narodowe, które określają jego suwerenność. Symbole narodowe przez poszczególne wieki i epoki historyczne charakteryzowały istnienie narodu i państwa. Zwłaszcza w dniach zwycięstw i klęsk stanowiły nienaruszoną relikwię, przemawiały silnie do uczuć patriotycznych i obywatelskich , pobudzały do działania w imię sprawy narodowej.

Historia pokazuje, że symbole narodowe, nawet jeśli na co dzień traktowane jako błahe, w chwilach dziejowych stają się ważne, że gotowi jesteśmy poświęcić życie w ich obronie.

Narrator 2

Zapraszamy na akademie z okazji święta niepodległości Polski, gdzie wydarzenia poprzedzone przyczynami i obfitujące w skutki owych wydarzeń w tle zawsze miały symbole narodowe, które wyzwalają w nas chęć działania, zwyciężania i radości.

,,Naród nie jest na dziś, ani na jutro. Naród jest, aby był” – te słowa ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, stanowią motto naszej akademii.

Odśpiewajmy  hymn narodowy – pieśń Legionów   Polskich we Włoszech, ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Oddajmy  szacunek i hołd tym, którzy odeszli w obronie Ojczyzny i tym, którzy żyją obecnie dla Jej dobra i wielkości.

 Do hymnu!    Cała szkoła śpiewa hymn.

Narrator I:

Jest taki naród, który w swoich dziejach przeszedł niewyobrażalną gehennę: rozbiory, I wojnę światową, nawałę bolszewicką, II wojnę światową, a wreszcie pół wieku komunizmu. Wydawać by się mogło, że ten naród powinien zniknąć bez śladu. A jednak istnieje, trwa… Tym narodem jest naród polski!

Narrator II:

Ziemia. Nasza polska ziemia. Ileż tu pokoleń od tysiąca lat żyło, pracowało, modliło się, walczyło, ginęło i zwyciężało. Nasza ziemia, to nie jest zwykła ziemia, zbyt wiele potu, krwi i miłości, zbyt wiele prochów i znaków w siebie wchłonęła, aby mogła pozostać zwykłym piaskiem, gliną, kamieniem. Nasza ziemia karmi, ale jest też żywym i uświęconym pomnikiem dziejów narodu.

Narrator: Chcemy zapytać, czyja i jaka była Polska?

Recytator :

Była Polska Piastów, ale i Polska rozbicia dzielnicowego,

Była Polska Jagiellonów, ale i Polska liberum veto,

Była Polska króla, który mówił ,,nie jestem panem sumień moich poddanych”, Ale i Polska, która złamała sumienie niejednemu z Polaków,

Była Polska powstań, ale i anarchii,

Była Polska Legionów, ale i proletariuszy,

Była Polska AK, Szarych Szeregów, ale i Polska czerwonych

Była Polska walcząca, ale i Polska bierna

Była Polska wygranych bitew, ale i Polska przegranych wojen

 Bogusław Żurakowski Wiersz dydaktyczny

Słowa ojczyzna nie należy wymawiać zbyt często

Ani zbyt szybko, aby nie zatraciło sensu

Powierzonego przez przodków. Lepiej słowo to

Po prostu zawinąć w płótna strzęp i położyć

Na dno rodzinnej szkatuły, pomiędzy srebrne monety

I fotografie z rdzawymi plamami, jakie odziedziczyliśmy.

Słowo ojczyzna należy czasem wydobywać, na przykład

Na Święto Zmarłych lub Święto Zmartwychwstania, i

Kłaść na białym obrusie; polerować, jak się przeciera

Zmęczone oczy, aż zabłyśnie uśmiechem ironii Mickiewiczów 

Narrator:

Jest wiele ważnych i bardzo ważnych dat w historii Polski. Wracamy do nich przy okazji rocznic, wspominając bohaterskie wydarzenia i czas wypełniony ofiarą wielu pokoleń Polaków. Obyśmy nigdy nie dopuścili do tego, by wicher historii i różne sposoby wynarodowienia zmiotły z naszej pamięci wspomnienia tych, o których zapomnieć nie wolno. Naród, który traci pamięć – ginie.

11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, męczeństwa naszego narodu, walki o wolność, ale przede wszystkim symbol wiary, nadziei i zwycięstwa.

Narrator :

Pamięć rocznicy odzyskania niepodległości wynika z obowiązku oddania hołdu tym, którzy przez pokolenia krwią, ofiarą i duchem bili się o wolną Polskę. Byli wśród nich żołnierze, powstańcy, księża, artyści, była szlachta i lud. Wielkiej odwagi, ale i wytrwałości potrzeba było, aby nie zwątpić przez blisko 123 lata niewoli, że dzień wolności nadejdzie, choć mijać będą dni, miesiące, lata, a nawet pokolenia.

Narrator:

Jest rok 1772. Na mocy zawartego układu między Rosją, Austrią i Prusami dokonano I rozbioru Polski. 1793 – Prusy i Rosja doszły do porozumienia w sprawie II rozbioru naszej ojczyzny. W 1795 roku został podpisany III traktat rozbiorowy – państwo polskie zostało skreślone z mapy Europy. W miejscu, gdzie dotąd leżała Polska, stykały się granice trzech zaborców: Rosji, Prus i Austrii. III rozbiór unicestwił państwo polskie na 123 lata, a trzy mocarstwa zaborcze ogłosiły, że na zawsze ma być zlikwidowane.

  (pieśń: Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie…)   Taniec z flagą dziewczynek.

Narrator1
Nie było Polski na mapach, ale istniał naród polski. Polacy podejmowali próby odzyskania niepodległości, ale przegrywali, gdyż przeciwnik był liczniejszy i silniejszy.

Wiersz

Karol Wojtyła

***

Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi szukających własnych dróg.

Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu.

Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich.

Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń.

Rozdarta na mapach świata! A jakżeż w losach swych synów!

Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków jak żadna.

Narrator

Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń.

W 1797 roku z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego za zgodą Napoleona utworzono we Włoszech Legiony Polskie.  Ich celem była walka o niepodległość.

Legiony miały wielkie znaczenie dla losów Polski. Wykształciły znakomitą kadrę przyszłych oficerów. Stały się symbolem patriotyzmu i wiary w odzyskanie niepodległości przez Polskę. W 1797r. Powstała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech – co stało się hymnem narodowym Polski.

Tadeusz Różewicz

***

Ojczyzna to kraj dzieciństwa

miejsce urodzenia

to jest ta mała najbliższa

ojczyzna

miasto miasteczko wieś

ulica dom podwórko

pierwsza miłość

las na horyzoncie

groby

w dzieciństwie poznaje się

kwiaty zioła zboża

zwierzęta

pola łąki

słowa owoce

ojczyzna się śmieje

na początku ojczyzna

jest blisko

na wyciągnięcie ręki

dopiero później rośnie

krwawi

boli

Narrator

 Polacy dążą do wolności. 

Wchodzą jeden za drugim  4 uczniów z brzozowymi krzyżami  symbolizującymi powstania narodowe, z tyłu mapa zasłonięta czarnym materiałem, siadają na podeście.

Wybuchają powstania po II rozbiorze -kościuszkowskie, potem  listopadowe i styczniowe. Ponieśliśmy klęski.

Polaków tamtej epoki cechował ogromny patriotyzm, pielęgnowany w rodzinach, w literaturze i sztuce, w pieśniach i obyczajach.

Trudno było uwierzyć w odrodzenie ojczyzny po krwawo stłumionych powstaniach.

 Zaczyna się cicho piosenka ,, Gdzie są kwiaty z tamtych lat”  śpiewa Sława Przybylska

 Za udział w powstaniach tysiące ludzi zapłaciły wysoką cenę. Ich gromady gnano po śniegu i mrozie na zesłanie na Sybir. Trasę strasznych pochodów znaczyły liczne groby. Około 10 tysięcy ludzi udało się na emigrację do Europy Zachodniej. Wielu Polaków nigdy nie wróciło do rodzinnych stron. Moskale skonfiskowali wiele majątków. Wykonano dużo wyroków śmierci. Trwałym osiągnięciem powstania było uwłaszczenie około 5 milionów chłopów, którzy dzięki temu stali się pełnoprawnymi gospodarzami. Mimo klęski, wzmocnione zostało poczucie narodowej solidarności wśród Polaków, w tym także na ziemiach utraconych przed wiekami – Śląsku, Warmii i Mazurach.

Głośna piosenka w trakcie której zapalamy znicze przed krzyżami symbolizującymi powstania.

Narrator

Rok 1914 – rozpętała się I wojna światowa, która rozbudziła nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Stary świat legł w gruzach. Zaborcy stanęli po przeciwnych stronach wojennych okopów. Z chaosu wyłaniał się nowy świat, w którym znalazło się miejsce dla Polski. Jak wiele zależało wówczas od nas samych? Ale czy tylko od nas?

 Pieśń Ułani Ułani  lub Przybyli ułani
Narrator;

Miłość do Ojczyzny pobudzona męstwem i przelewem krwi sprawiła, że nie ulegliśmy wynarodowieniu, że zawsze dążyliśmy do istnienia niezależnego, suwerennego państwa.

W wagonie kolejowym pod Paryżem 11 listopada 1919 roku podpisano rozejm. Ustały działania wojenne. Powstało suwerenne państwo polskie z dostępem do morza. ( z mapy zsuwa się czarna zasłona)

Józef Piłsudski otrzymał pełnię władzy jako Tymczasowy Namiestnik i Marszałek. Lecz  długo jeszcze w uszach rozbrzmiewała znana pieśń.

 O mój rozmarynie lub Pierwsza kadrowa

11 listopada to pamiątka zakończenia I wojny światowej i stworzenia państwa polskiego po ponad 123 latach niewoli, to czas aby wspomnieć ludzi wielce zasłużonych w sprawy odzyskania niepodległości  Ignacego Jana Paderewskiego, światowej sławy pianistę, kompozytora, polityka i ministra spraw zagranicznych , polityka w kraju i na emigracji   Romana Dmowskiego i wymienionego wcześniej Józefa Piłsudskiego .

Pieśń Legiony

Jak pojmować patriotyzm, czym on jest:

Jest to wierność ideałom obecnym w życiu Polaków od wielu pokoleń. Wierność prawdzie i honorowi, ojczyźnie i Bogu. Jest to także pamięć o bohaterskich dziejach naszych przodków i wszystkich tych bezimiennych i zapomnianych, dzięki którym jesteśmy dzisiaj wolni.

Tak określił patriotyzm polski poeta biskup Ignacy Krasicki:

Ignacy Krasicki

Święta miłości kochanej ojczyzny

Święta miłości kochanej ojczyzny,

Czują cię tylko umysły poczciwe!

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,

Dla ciebie pęta, więzy niezelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,

Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,

Byle cię można wspomóc, byle wspierać,

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Radość wielka i wspaniała żyć w kraju wolnym i niepodległym .

Poloneza czas zacząć. Po polonezie pary stoją  włączony zostaje podkład do pieśni ,,Rota” proszę wszystkich o powstanie.

WYBRANE UTWORY

1.     ,,Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie…)”  

2.     ,,Gdzie są kwiaty z tamtych lat” 

3.     ,,Pieśń Ułani Ułani  lub Przybyli”

4.     ,,Pieśń Legiony”

5.     Polonez – TANIEC w strojach z epoki napoleońskiej

6.     ,,Rota ”

 

 

„ Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości”

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na stałe wpisuje się w kalendarz szkolnych uroczystości  Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie. W tym roku szczególnie uroczyście obchodzono kolejną rocznicę w naszej szkole, gdyż  byliśmy gospodarzem gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. „Naród nie jest na dziś ani na jutro. Naród jest, aby był.” – te słowa, wypowiedziane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego przyświecały tegorocznym obchodom Narodowego Święta Niepodległości w Żydowie. Po dokonaniu w 1795 roku przez Rosję, Prusy i Austrię trzeciego rozbioru Polski, nasza ojczyzna zniknęła z mapy Europy i świata na wiele lat. Dopiero I wojna światowa dała Polsce szansę na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Pamiętając te wydarzenia i ich wagę, przygotowano piękny i wzruszający program artystyczny, którego część oficjalna odbyła się w Kościele Parafialnym pod wyzwaniem Najświętszej Marii Panny w Żydowie. Na wstępie, ksiądz proboszcz – Mariusz Grabas – przywitał przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas kapłani z księdzem infułatem Adolfem Setlakiem, Burmistrz Miasta Bartoszyce – pan Piotr Petrykowski, Wójt Gminy Bartoszyce – pani Jadwiga Gut, przedstawiciele służb mundurowych: XX Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej z kompanią honorową, Straży Granicznej z proporcem, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Bartoszyce, przedstawiciele Związku Sybiraków z pocztem sztandarowym, dyrektorowie szkół gminnych wraz z pocztami sztandarowymi, dyrektorowie i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce, radni Rady Gminy Bartoszyce, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysowie, młodzież, parafianie.

Uroczystość rozpoczęła pani Wójt Gminy Bartoszyce. W swoim przemówieniu przybliżyła historię odzyskania przez Polskę niepodległości,  przywitała zgromadzonych oraz wyraziła satysfakcję z kultywowania tradycji obchodzenia uroczyście tak bardzo ważnego w historii Polski święta.

Pamiętając wydarzenia tamtych lat,  uczniowie naszej szkoły, pod opieką pań – Anny Jodko, Ewy Hadała oraz Joanny Siwińskiej,  przygotowali uroczystą akademię, którą przedstawiono tuż po wypowiedzi pani Wójt. Swoim występem porwali serca słuchaczy, a nie jednemu łezka popłynęła z oczu. Przygotowane wiersze przypomniały wielu starszym o latach ich dzieciństwa, pieśni patriotyczne porywały do śpiewu. Starannie skomponowany scenariusz, przygotowana dekoracja i dbałość o stroje młodych aktorów i szkolnego chóru zwróciły uwagę i wywołały pochlebne komentarze wśród przybyłych. W uszach słuchaczy długo jeszcze rozbrzmiewał polonez odtańczony przez uczniów i uczennice w pięknych strojach z epoki napoleońskiej. Wychowankowie zebrali brawa i słowa uznania. Gdy opadły emocje po akademii, ksiądz proboszcz - Mariusz Grabas zaprosił na Mszę Świętą, którą celebrował wspomniany ksiądz infułat Adolf Setlak. Po uroczystościach w kościele wszyscy udali się do szkoły na ciepły poczęstunek. Przybyłych już w progu przywitali gospodarze: Pani Dyrektor – Beata Szymko, nauczyciele i  pracownicy Szkoły Podstawowej im. J. H. w Żydowie. W miłej atmosferze, przy dźwiękach pieśni patriotycznych świętowano do godzin wieczornych. 

                                                                                Joanna Borys