poczekaj sekundeczkę
start / PLAN LEKCJI / PLAN LEKCJI
serwis w tej chwili ogląda 2 osób
PLAN LEKCJI
   | modyf: Joanna Siwińska 2018-01-21, 19:49 | 5894 odsłon
serwiszglossie

Plan lekcji dla uczniów rok szkolny  2017/2018 II półrocze od 05.02.2018r.

 

 

0

I

III

IV

V

VI

VII

poniedziałek

1

ed.p

w-f

zaj. komp.

matematyka

j.polski

religia

geografia

2

ed.p

zaj. ed.

w-f

informatyka

matematyka

j.polski

religia

3

ed.p

zaj.ed

zaj. ed.

religia

historia

j.polski

w-f

4

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

j. polski

religia

w-f

biologia

5

ed.p

religia

zaj. ed.

w-f

plastyka

przyroda

biologia

6

 

 

 

 

w-f

godz. z wychowawcą

chemia

7

 

 

 

 

WDŻ

świetlica

chemia

8

 

 

 

 

świetlica

świetlica

doradztwo zawodowe

wtorek

1

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

przyroda

j.polski

matematyka

j. niemiecki

2

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

j. niemiecki

j.angielski

j.polski

matematyka

3

ed.p

w-f

zaj. ed.

matematyka

przyroda

jpolski

j.angielski

4

ed.p

zaj. ed.

j. angielski

w-f

matematyka

przyroda

j.polski

5

ed.p

zaj. wyr.

zaj. wyr.

j. polski

w-f

j.angielski

fizyka

6

 

 

 

 

muzyka

zaj. komputerowe

w-f

7

 

 

 

 

świetlica

w-f

WDŻ

8

 

 

 

 

świetlica

świetlica

informatyka

środa

1

religia

zaj. ed.

zaj. ed.

j.angielski

matematyka

j.polski

historia

2

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

matematyka

j.angielski

religia

j.polski

3

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

religia

j.polski

matematyka

geografia

4

ed.p

zaj.ed.

w-f

j.polski

religia

muzyka

matematyka

5

ed.p

zaj. komp.

religia

przyroda

j.polski

plastyka

muzyka

6

 

 

 

historia

technika

koło historia

zaj z wychow.

7

 

 

 

koło/świetlica

świetlica

świetlica

religia

czwartek

1

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed

j.niemiecki

przyroda

j.angielski

matematyka

2

ed.p

j. angielski

w-f

technika

j.polski

matematyka

j.niemiecki

3

ed.p

w-f

zaj. ed

j.angielski

technika

j.polski

matematyka

4

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed

j.polski

w-f

przyroda

j.angielski

5

ed.p E.K

koło

j. angielski

muzyka

matematyka

historia

w-f

6

ed.p E.K

 

 

w-f

koło/wyr. świetlica

koło/wyr. świetlica

historia

7

św EK

 

 

koło/wyr. świetlica

koło/wyr. świetlica

w-f

j.polski

piątek

1

ed.p

j. angielski

religia

j.polski

zaj. komputerowe

technika

matematyka

2

ed.p

religia

zaj. ed.

zaj. z wychow.

zaj. z wychow.

j. polski

fizyka

3

ed.p

zaj.ed

zaj. ed.

j.angielski

w-f

matematyka

j. polski

4

ed.p

zaj.ed

zaj. ed.

matematyka

j.angielski

w-f

j. polski

5

j. angielski

świetlica

koło

w-f

j.polski

historia

plastyka

6

 

 

 

plastyka

koło/wyr.

j.angielski

w-f

7

 

 

 

świetlica/SKS

świetlica/SKS

świetlica/SKS

j.angielski