poczekaj sekundeczkę
start / PLAN LEKCJI / PLAN LEKCJI
serwis w tej chwili ogląda 2 osób
PLAN LEKCJI
   | modyf: Joanna Siwińska 2017-11-20, 17:56 | 5890 odsłon
serwiszglossie

     

Plan lekcji na rok szkolny  2017/2018 obowiązujący od 01.11.2017r.

 

 

 

0

I

III

IV

V

VI

VII

poniedziałek

1

ed.p

w-f

zaj. komp.

matematyka j. polski

religia

geografia

2

ed.p

zaj. ed. w-f

informatyka

matematyka

j. polski

religia

3

ed.p

zaj.ed

zaj. ed.

religia

historia

j. polski

w-f

4

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

j. polski

religia

w-f

biologia

5

ed.p

religia

muzyka

w-f

plastyka

WDŻ

biologia

6

 

 

 

technika

w-f

świetlica

chemia

7

 

 

 

SKS/świetlica

SKS/świetlica

SKS/świetlica

chemia

wtorek

1

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

przyroda

j. polski

matematyka

j. niemiecki

2

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

j. niemiecki

j angielski

j. polski

matematyka

3

ed.p

w-f

zaj. ed.

matematyka

przyroda

j. polski

j. angielski

4

ed.p

zaj. ed.

j. angielski

w-f

matematyka

przyroda

j. polski

5

ed.p

zaj. wyr.

zaj. wyr.

j. polski

w-f

j. angielski

fizyka

6

 

 

 

plastyka

muzyka

zaj. komputerowe

w-f

7

 

 

 

świetlica

świetlica

w-f

informatyka

środa

1

religia

zaj. ed.

zaj. ed.

j. angielski

matematyka

j. polski

historia

2

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

matematyka

j. angielski

religia

j. polski

3

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed.

religia

j. polski

matematyka

geografia

4

ed.p

zaj.ed.

w-f

j. polski

religia

muzyka

matematyka

5

ed.p

zaj. komp.

religia

przyroda

j. polski

plastyka

muzyka

6

 

 

 

historia

technika

historia

zaj. z wychow.

7

 

 

 

koło E.K.

świetlica

koło A.J.

religia

czwartek

1

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed

j. niemiecki

przyroda

j. angielski

matematyka

2

ed.p

j. angielski

w-f

WDŻ

j. polski

matematyka

j. niemiecki

3

ed.p

w-f

zaj. ed

j. angielski

technika

j. polski

matematyka

4

ed.p

zaj. ed.

zaj. ed

j. polski

w-f

WDŻ

j. angielski

5

ed.p E.K

koło

j. angielski

muzyka

matematyka

historia

w-f

6

ed.p E.K

 

 

w-f

koło/wyr.

koło/wyr

historia

7

św EK

 

 

świetlica

świetlica

w-f

j. polski

piątek

1

ed.p

j. angielski

religia

j. polski

zaj. komputerowe

technika

matematyka

2

ed.p

religia

zaj. ed.

zaj. z wychow.

zaj. z wychow.

przyroda

fizyka

3

ed.p

zaj.ed

zaj. ed.

j.angielski

w-f

zaj. z wychow.

j. polski

4

ed.p

zaj.ed

zaj. ed.

matematyka

j. angielski

w-f

j. polski

5

j. angielski

świetlica

koło

w-f

j. polski

matematyka

plastyka

6

 

 

 

koło/wyr.

koło/wyr.

j. angielski

w-f

7

 

 

 

świetlica

świetlica

j. polski

j. angielski