poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / PRZEDMIOTY
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
   | modyf: Joanna Siwińska 2020-09-1, 20:01 | 8485 odsłon
serwiszglossie

 

 

Zestaw  programów nauczania dopuszczonych do użytku

w Szkole Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie  w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

Lp.

Klasa

Nazwa programu

Autorzy

Wydawnictwo

1.

0

Program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola”.

M. Kwaśniewska ;  W. Żaba-Żabińska

J. Lendzion

MAC

2.

0

Program nauczania religii „Kochamy dobrego Boga”.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. katechetyczne

3.

0

Program nauczania języka angielskiego wychowanie przedszkolne i klasy zerowe.

M. Bogucka;   D. Łoś

Pearson Longman

Edukacja wczesnoszkolna

4.

I

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej  z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu „Oto ja”.

K. Mucha; A. Stelmach – Tkacz;

J. Wosianek

MAC

5.

    I

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. katechetyczne

6.

I

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa.

Studzińska; A. Mędela; M. Kondro

MACMILLAN

7.

II

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej   z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu „Oto ja”.

K. Mucha; A. Stelmach – Tkacz;

J. Wosianek

MAC

8.

II

Program nauczania religii rzymskokatolickiej  w przedszkolach i szkołach.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. katechetyczne

9.

II

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa.

Studzińska; A. Mędela; M. Kondro

MACMILLAN

 

10.

III

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej   z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu „Oto ja”.

K. Mucha; A. Stelmach – Tkacz;

J. Wosianek

MAC

   11.

III

Program nauczania religii rzymskokatolickiej  w przedszkolach i szkołach.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. katechetyczne

   12.

III

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa.

Studzińska; A. Mędela; M. Kondro

MACMILLAN

Klasa IV

13.

IV

Program nauczania języka angielskiego dla  II etapu edukacyjnego

 w klasach IV-VI II szkoły podstawowej.

K. Niedźwiedź; J. Sochaczewska-Kuleta

Nowa Era

14.

IV

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

„Między Nami.”.

J. Piasta-Siechowicz; A. Łuczak;

A. Murdzek; E. Prylińska

GWO

15.

IV

Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golanko

Nowa Era

16.

IV

Program nauczania matematyki dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej

„Matematyka z plusem.”.

M. Jucewicz; M. Karpiński; J. Lech

 

GWO

   17.

IV

 Program nauczania historii w szkole podstawowe „Wczoraj i dziś”.

T. Maćkowski

Nowa Era

18.

IV

 

Program nauczania plastyki w klasach IV-VIII „Do dzieła”.

B. Lewińska; W. Limont; K. Kłosińska

Nowa Era

19.

IV

Program nauczania muzyki  w szkole podstawowej. „Lekcja muzyki”.

M. Gromek; G. Kilbach

Nowa Era

20.

IV

Program nauczania informatyki dla szkoły podstawowej „Teraz bajty”. 

Grażyna Koba

MIGRA

21.

IV

Program nauczania techniki  w szkole podstawowej.

M. Łabecka; L. Łabecki

Nowa Era

22.

IV

Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa”.

E. M. Tuz; B. Dziedzic

Nowa Era

23.

IV

Program nauczania religii rzymskokatolickiej  w przedszkolach i szkołach.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. katechetyczne

24.

V-VI

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie  dla  klas

V-VI szkoły podstawowej.

T. Król

Rubikon

Klasa VI

 

25.

VI

 Program nauczania informatyki  dla szkoły podstawowej „Teraz bajty”.

Grażyna Koba

MIGRA

26.

V-VI

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie  dla  klas  V-VI szkoły podstawowej.

T. Król

Rubikon

27.

VI

Program nauczania język angielski szkoła podstawowa  kl. IV-VIII

K. Niedźwiecki, J. Sochaszewka - Kuleta

Nowa Era

28.

VI

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. katechetyczne

29.

VI

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Między nami”.

A.Łuczak

 

GWO

   30.

VI

Program nauczania matematyki  dla kl. IV-VIIII szkoły podstawowej „Matematyka z plusem”.

M. Jucewicz; M. Karpiński; J. Lech

 GWO

31.

VI

Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa”.

E. M. Tuz; B. Dziedzic

Nowa Era

32.

VI

Program nauczania biologii w klasa 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”.

A.    Zdziennicka

Nowa Era

  33.

 

 VI

 

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

„Wczoraj i dziś”.

T. Maćkowski

Nowa Era

34.

VI

Program nauczania plastyki  szkoły podstawowej „Do dzieła”.

A. Przybyszewska-Pietrasiak

MAC

35.

VI

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „ Muzyczny świat”.

T. Wójcik

MAC

36.

VI

Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej.

A. Romanowska

Korepetyt Płock

Klasa VII

37.

VII

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

 w klasach   IV-VIII szkoły podstawowej.

K. Niedźwiedź

J. Sochaczewska-Kuleta

Nowa Era

38.

VII

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej.

M. Wawrzyniak

Lektor Klett

39.

VII

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach WAM

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. katechetyczne

40.

VII

Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

w klasach IV-VIII „Między Nami”.

J. Piasta-Siechowicz; A. Łuczak

A. Murdzek; E. Prylińska

 

GWO

41.

VII

Program nauczania biologii w klasa 5-8 szkoły podstawowej” Puls życia”.

B. Zdziennicka

Nowa Era

42.

VII

Program nauczania chemii  w szkole podstawowej” Chemia Nowej Ery”.

T. Kulawik; M. Litwin

Nowa Era

43.

VII

 Program nauczania matematyki dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej

„Matematyka z plusem”.

M. Jucewicz; M. Karpiński; J. Lech

 

GWO

44.

VII

 Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa”.

E. M. Tuz; B. Dziedzic

Nowa Era

45.

VII

Program nauczania historii w kl .4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

T. Maćkowski

Nowa Era

46.

VII

Program nauczania plastyki w klasach IV-VIII „Do dzieła”.

B. Lewińska; W. Limont; K. Kłosińska

Nowa Era

47.

VII

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. „Lekcja muzyki”.

M. Gromek; G. Kilbach

Nowa Era

   48.

VII

Program nauczania informatyki  dla szkoły podstawowej. „Teraz bajty”.

Grażyna Koba

 

MIGRA

49.

VII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkanie z fizyką”.

M. Braun; W. Śliwa

Nowa Era

50.

VII

 Program dla klasy 7 szkoły podstawowej. Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”.

T. Król

Rubikon

51.

VII

Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej.

A. Romanowska

Korepetyt  Płock

Klasa VIII

52.

VIII

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego

 w klasach IV-VIII  szkoły podstawowej.

K. Niedźwiedź

J. Sochaczewska-Kuleta

Nowa Era

53.

VIII

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach WAM

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Wyd. katechetyczne

54.

VIII

Program nauczania języka polskiego  dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej „Między Nami”.

J. Piasta-Siechowicz; A. Łuczak

A. Murdzek; E. Prylińska

GWO

55.

VIII

Program nauczania biologii w klasa 5-8 szkoły podstawowej ”Puls życia”.

B. Zdziennicka

Nowa Era

56.

VIII

Program nauczania chemii  w szkole podstawowej „ Chemia Nowej Ery”.

T. Kulawik; M. Litwin

Nowa Era

57.

VIII

Program nauczania matematyki dla kl. IV-VIII szkoły podstawowej „Matematyka z plusem”.

M. Jucewicz; M. Karpiński; J. Lech

 

GWO

58.

VIII

Program nauczania geografii w szkole podstawowej „Planeta Nowa”.

E. M. Tuz;  B. Dziedzic

 Nowa Era

59.

VIII

Program nauczania historii w kl.4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

T. Maćkowski

Nowa Era

60.

VIII

Program nauczania informatyki  dla szkoły podstawowej „Teraz bajty”.

Grażyna Koba

 

MIGRA

61.

VIII

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej.

A. Jaroszewska

Nowa Era

62.

VIII

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „Spotkanie z fizyką”.

M. Braun; W. Śliwa

Nowa Era

63.

VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa.

J.  Słoma

Nowa Era

64.

VIII

Program nauczania. Wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej

 „Dziś i jutro”.

B. Furman

Nowa Era

65.

VIII

Program dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”.

T. Król

Rubikon

66.

VIII

Program nauczania wychowania  fizycznego dla szkoły podstawowej.

A. Romanowska

Korepetyt Płock

           

 

Zestaw  podręczników dopuszczonych do użytku

w Szkole Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego w Żydowie  w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Klasa

Tytuł podręcznika

Nr dopuszczenia

Autor Podręcznika

Wydawnictwo

Nauczyciel

1.

0

„Odkrywam siebie”

M. Skrobacz

W. Żaba- Żabińska

MAC

K. Wasyliszyn

2.

0

„Z Panem Jezusem. Podręcznik z ćwiczeniami do religii dla kl. 0”

AZ-04-01/10-WA-2/17

Ks. P. Tomasik

Wydawnictwo katechetyczne

A. Wolińska

3.

I

„Oto ja. Podręcznik polonistyczno-społeczny- kl. I, cz. 1i2”

 

„Oto ja Podręcznik matematyczno-przyrodniczy- kl. I, cz. 1 i 2”

803/1/2017

K. Mucha

A. Stelmach – Tkacz

J. Wosianek

MAC

E. Grzyb

4.

I

„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

AZ-11-01/10-WA-1/12

ks. P. Tomasik

Wyd. katechetyczne

A. Wolińska

5.

I

„Tiger & friends 1” / podręcznik i ćwiczenia/

1051/1/2019

C. Read,

M. Kondro,

M. Ormerod

MACMILLAN

J. Milewska

6.

II

„Oto ja. Podręcznik polonistyczno-społeczny- kl. II, cz. 1 i 2”

 

„Oto ja Podręcznik matematyczno-przyrodniczy- kl. II, cz. 1 i 2”

803/2/2018

K. Mucha

A. Stelmach – Tkacz

J. Wosianek

MAC

A.      Murawska

7.

II

„A oto Ja jestem z Wami”

AZ-12-01/10-WA-2/13

ks. P. Tomasik

Wyd. katechetyczne

A. Wolińska

8.

II

„Tiger 2” / podręcznik i ćwiczenia / 836/2/2018

C. Read,

M. Kondro,

M. Ormerod

MACMILLAN

J. Milewska

9.

III

„Tiger 3”  / podręcznik i ćwiczenia/

836/3/2019

C. Read, M. Kondro,

M. Ormerod

MACMILLAN

J. Milewska

10.

III

„Oto ja. Podręcznik polonistyczno-społeczny- kl. III, cz. 1 i 2”

 

„Oto ja Podręcznik matematyczno-przyrodniczy- kl. III, cz. 1 i 2”

803/3/2019

 

K. Mucha

A. Stelmach – Tkacz

J. Wosianek

MAC

J. Siwińska

11.

III

„Kto spożywa moje ciało, ma życie”

AZ-13-01/10-WA-2/14

ks. P. Tomasik

Wyd. katechetyczne

A. Wolińska

12.

IV

„Junior Explorer 4.” Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej   i ćwiczenia      837/1/2017

J. Heath

M. Crawford

 

Nowa Era

 

J. Milewska

13.

IV

„Między Nami.” Język polski kl.4

 

867/2/2018

J. Piasta-Siechowicz

A. Łuczak A. Murdzek

 

GWO

 

 

 

E. Hadała

 

14.

IV

„ Jestem chrześcijaninem”.

 

ks. P. Tomasik

Wyd. katechetyczne

A. Wolińska

15.

IV

„Matematyka z plusem kl. 4”

 

780/1/2017

M. Dobrowolska ,  M. Jucewicz,                        M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

H. Bielicka

16.

IV

„Wczoraj i dziś kl. 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.”

877/1/2020/z 1

G. Wojciechowski

 

Nowa Era

 

E. Kubiszewska

17.

IV

”Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.”

903/2/2018

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era

A. Wolińska

18.

IV

„Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej  szkoły podstawowej.”

 

852/2/2018

M. Gromek , G. Kilbach

Nowa Era

B. Choruży - Połeć

19.

IV

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.” Klasa IV

806/2/2018

Grażyna Koba

MIGRA

J. Siwińska

20.

IV

 

„Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.”

295/2/2018

M. Łabecka  L. Łabecki

Nowa Era

E. Kubiszewska

21.

IV

„Tajemnice przyrody.” Klasa IV. Podręcznik do przyrody dla szkoły podstawowej.

 

863/2019/z 1

M. Marko-Worłowska

F. Szlajter

J. Stawarz

Nowa Era

E. Kubiszewska

22.

IV

„Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla kl. 4  szkoły podstawowej.”

906/1/2018

 

F. Szlajfer,

Z. Zaniewicz,

T. Rachwał, R.

Malarz

Nowa Era

 

I. Kuźniak

 

23.

IV

„Wierzę w Jednego Boga”

AZ-22-01/10-WA- 3/14

ks. P. Tomasik

Wyd. katechetyczne

A. Wolińska

24.

VI

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.” Klasa VI

806/3/2019

 

Grażyna Koba

MIGRA

 

J. Siwińska

25.

VI

 

„Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy VI szkoły podstawowej.”

295/3/2019

 

M. Łabecka  L. Łabecki

Nowa Era

 

E. Kubiszewska

26.

VI

„Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla kl. 6  szkoły podstawowej.”

906/2/2019

Z. Zaniewicz,

T. Rachwał,

R. Malarz

Nowa Era

 

I.Kuźniak

27.

VI

„Wierzę w Święty Kościół powszechny”

AZ-23-01/10-WA-5/14

ks. P. Tomasik

Wyd. katechetyczne

 

A. Wolińska

28.

VI

„Junior Explorer 6.” Podręcznik do języka angielskiego dla klasy  6   oraz  ćwiczenia        837/3/2019

J. Heath

M. Crawford

Nowa Era

 

J. Milewska

29.

VI

„Muzyczny świat.” Podręcznik klasa 6

495/3/2014

 

T. Wójcik

MAC

B. Choruży - Połeć

30.

VI

„Między Nami.” Język polski kl.6- podręcznik i ćwiczenia /jednoczęściowe /

 

 

A. Łuczak

 

GWO

 

E. Hadała

31.

VI

„Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej.”

 

844/2/2019

J. Stawarz

Nowa Era

E. Kubiszewska

32.

VI

„Matematyka z plusem kl. 6”. Podręcznik i   ćwiczenia.

780/3/2019

M. Dobrowolska,  M. Jucewicz,        M. Karpiński,  P. Zarzycki

GWO

H. Bielicka

33.

VI

„Wczoraj i dziś kl. 6. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.”

 

G. Wojciechowski

W. Surdyk-Fertsch,

B. Olszewska

Nowa Era

 

E. Kubiszewska

34.

VI

„Między Nami.” Język polski kl.6 /podręcznik      i ćwiczenia jednoczęściowe /

 

 

A. Łuczak

 

GWO

 

 

E. Hadała

 

35.

VII

„Teen Explorer New 7. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.”

837/4/2020/z1

A. Bandis

D. Shotton

Nowa Era

 

J. Milewska

 

36.

VII

„Maximal 1. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.”

 

1094/1/2020

 

G.Motta, E.Królak-Kempisty,

C.Brass, D,Gluck

Klett

 

A. Murawska

37.

VII

„Twoje Słowo światłem na mojej drodze.”

AZ-31-01/10-WA-1/12

ks. P. Tomasik

Wyd. katechetyczne

A. Wolińska

38.

VII

„Między Nami” Język polski kl.7- podręcznik i ćwiczenia

 

867/4/2017

A. Łuczak, E. Prylińska,

A. Suchowierska

 

GWO

 

E. Hadała

 

39.

VII

„Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

844/3/2020/z1

M. Jefirnow

Nowa Era

E. Kubiszewska

40.

VII

„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

785/1/2017

T. Kulawik,

J. Kulawik,  M. Litwin

Nowa Era

 

E. Kubiszewska

 

41.

VII

„Matematyka z plusem kl. 7”.

 

780/4/2017

M. Dobrowolska,  M. Jucewicz,        M. Karpiński,  P. Zarzycki

 

GWO

H. Bielicka

42.

VII

„Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla kl. 7 szkoły podstawowej.”

906/3/2017

R. Matz, M. Szubant,             T.Rachwał

Nowa Era

I.Kuźniak

 

43.

VII

„Wczoraj i dziś kl. 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.”

877/4/2020/z1

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,                                J. Kłaczkow

Nowa Era

 

E. Kubiszewska

 

44.

VII

„Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.”

903/4/2017

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

Nowa Era

A. Wolińska

45.

VII

„Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.”

852/4/2017

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

B. Choruży - Połeć

46.

VII

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.” Klasa VII

806/4/2017

Grażyna Koba

MIGRA

 

J. Siwińska

47.

VII

„Spotkanie z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy VII szkoły podstawowej.”

885/1/2017

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

 

Nowa Era

 

H. Bielicka

48.

VIII

„Repetytorium ósmoklasisty.” Podręcznik i ćwiczenia.       926/2018

A. Tkacz

A. Banois

A. Lewicka

Pearson

J. Milewska

49.

VIII

„Ty ścieżkę życia Mi ukażesz.”.

Az-32-01/10-WA-1/13

ks. P. Tomasik

Wyd. katechetyczne

A. Wolińska

50.

VIII

„Między Nami” Język polski kl.8- podręcznik i ćwiczenia

 

867/5/2018

A. Łuczak

E. Prylińska

A. Suchowierska

 

GWO

 

E. Hadała

 

51.

VIII

„Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

844/3/2018

B. Sągin,

A. Boczarowski,

M. Sęktas

Nowa Era

E. Kubiszewska

52.

VIII

„Chemia Nowej Ery” Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

 

785/2/2018

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era

E. Kubiszewska

53.

VIII

„Matematyka z plusem kl. 8”.

780/5/2018

M. Dobrowolska

 

GWO

H. Bielicka

54.

VIII

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla kl. 8 szkoły podstawowej.

 

906/4/2018

T. Rachwał,

D. Szczypiński

Nowa Era

 

I.Kuźniak

 

55.

VIII

„Wczoraj i dziś kl. 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.”

 

877/5/2018

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

 

E. Kubiszewska

 

56.

VIII

„Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej.” Klasa VIII.     806/5/2018

Grażyna Koba

MIGRA

J. Siwińska

57.

VIII

„Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.”

838/2/2018

E. Kościelniak - Walewska,

M. Kosacka

Nowa Era

A. Murawska

58.

VIII

„{Spotkanie z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy VIII szkoły podstawowej.”

885/2/2018

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny - Różańska

Nowa Era

H. Bielicka

59.

VIII

„Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.”

846/2017

Jarosław Słoma

Nowa Era

B. Choruży - Połeć

60.

VIII

„Dziś i jutro.  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.”

774/2017

I. Janicka,

A. Kucia-Maćkowska,

T. Maćkowski

Nowa Era

E.  Kubiszewska