poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / WYPOŻYCZENIE KOMPUTERA / Wniosek o wypożyczenie komputera
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
Wniosek o wypożyczenie komputera
   | modyf: Joanna Siwińska 2020-04-2, 09:54 | 413 odsłon
serwiszglossie
pliki do ściągnięcia

 

 

WNIOSEK

 

o wypożyczenie sprzętu komputerowego

 

w ramach Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie

 

 

 

 

 

 

......................................

 

data złożenia wniosku

 

 

 

 

 

...................................................................................................

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Imię i nazwisko osoby wypożyczającej: rodzic lub opiekun prawny

Numer PESEL

...................................................................................................

.....................

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem wypożyczeń sprzętu komputerowego

 

w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie, akceptuję go i zgłaszam wniosek o wypożyczenie komputera na okres określony w regulaminie.

 

Jednocześnie oświadczam, że:

 

a)      nie posiadamy komputera domowego na którym syn mógłby / córka mogłaby pracować.

 

b)      zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie, w niezmienionym stanie jak w dniu wypożyczenia, a wszelkie szkody powstałe podczas użytkowania komputera w okresie wypożyczenia usunę na swój koszt lub wymienię sprzęt na nowy.

 

c)      w przypadku komputera objętego obowiązującą gwarancją zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

 

 

 

 

.......................................................

 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

Zatwierdzam

 

.......................................................

 

Podpis dyrektora szkoły