poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / SZKOŁA
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
   | modyf: MG 2017-09-5, 19:34 | 2977 odsłon
serwiszglossie


Żydowo leży na Mazurach. Wieś położona jest na północ 8 km od Bartoszyc. O wsi wspomniano po raz pierwszy w źródłach w 1414 r. z okazji spisywania szkód wojennych po wojnie polsko – krzyżackiej z tego roku. Była to wtedy wieś pruska.  W 1939 r. zwała się urzędowo Siddau. Wieś wyzwolona 4.02.1945 r. przez wojska 2 armii 3 frontu białoruskiego. W latach 1954 – 1959 Żydowo było stolicą gromady i siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej.

 

Pierwsze szkoły wiejskie powstały wkrótce po zwycięstwie reformacji jako tzw. szkoły parafialne, przykościelne. Kładły nacisk na wychowanie religijne, uczyły jednak przy tym czytać, pisać i rachować. Następnie na podstawie edyktów królewskich w latach 1737 – 1741 zorganizowano sieć szkół, która w późniejszych dziesięcioleciach uległa już tylko stosunkowo niewielkiemu zagęszczeniu.

Szkołę w Żydowie 55/56 utworzono w połowie XVIII wieku. Z braku odpowiedniego kandydata na nauczyciela upadła i dopiero ponownie ją zorganizowano w wieku XIX.
W 1935 roku zatrudniano dwóch nauczycieli, uczęszczało do niej 94 dzieci.
Powstanie szkoły po wojnie przypada na 1946 rok. Jej organizatorem pierwszym kierownikiem był pan Marian Rogiński, którego po roku pracy, jak wynika z relacji naocznych świadków, aresztowano za udział w oddziałach Armii Krajowej. W ówczesnym budynku szkolnym były 3 izby lekcyjne i mieszkanie dla nauczyciela. W roku szkolnym 1954/55 kierownikiem zostaje Jan Malinowski.  Do siedmioklasowej szkoły uczęszczało około 70 uczniów. Na 4 zatrudnionych nauczycieli – 3 nie miało żadnych kwalifikacji zawodowych.

Od roku szkolnego 1955/56 do 1985 roku kierownictwo przejmuje Jan Staniak. Warunki lokalowe placówki są nie najlepsze – brak światła, wody, ogrzewanie piecowe, sanitariaty na zewnątrz.

 

W 1958 r. do budynku doprowadzono światło, jednak nadal brak pomocy naukowych. W roku 1966/67 Zarząd Powiatowy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Bartoszycach prowadził w szkole uniwersytet powszechny (kursy wieczorowe) dla osób dorosłych mający na celu zdobycie podstawowego wykształcenia (ukończenie szkoły podstawowej), różnego rodzaju kursy rolnicze.
W toku zajęć wyświetlano filmy poświęcone zagadnieniom z różnych dziedzin, kroniki, organizowano spotkania autorskie. Znajdował się tu również punkt biblioteczny.

Rok 1967 - reforma szkolna. Placówka realizuje program ośmiu klas. W 1973 roku oddano do użytku pawilon z 4 dużymi klasami, wodą, centralnym ogrzewaniem i sanitariatami. Do wybudowania tego pawilonu przyczyniła się w dużym stopniu postawa Dyrektora, Pana Jana Staniaka, który chcąc „zmusić” ówczesne władze do podjęcia budowy,

 

Lata osiemdziesiąte to okres reorganizacji obwodów szkolnych. Na przełomie tych lat uczęszczały dzieci z Judyt, a potem przeszły do szkoły w Ponikach.

Po zniesieniu Zbiorczej Gminnej Szkoły Nr 4 w Bartoszycach i zmianie obwodów szkolnych, od 1989 r. uczniów piątych klas z filii szkoły w Dąbrowie dowożono do naszej placówki.

Rok 1991 to przewrót w nauce języków obcych- następuje rezygnacja z nauki języka rosyjskiego, a jako język obcy wprowadza się język angielski.

W 1992 roku wójt Włodzimierz Kowalik rozbudowuje dalszą część budynku. Przybywają kolejne pomieszczenia: biblioteka z czytelnią, sala do zajęć technicznych, kuchnia ze stołówką (uruchomiona w 1995 r.), sanitariaty, sklepik uczniowski.
W dalszym ciągu nauczyciele prowadzą lekcje wychowania fizycznego na korytarzu. Ówczesny Wójt, Pan Andrzej Rymko rozpoczyna budowę sali gimnastycznej. Mimo trudnych warunków, uczniowie odnoszą sukcesy w sporcie.

 

Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono wiele zmian podnoszących poziom warunków kształcenia. Pan Wójt, Zbigniew Ciechomski oraz Władze Gminy wygospodarowały finanse na modernizację kotłowni, wymianę w salach lekcyjnych stolarki okiennej, odnowienie klasopracowni i korytarzy, wyposażenie w meble i programy multimedialne pracowni komputerowej. Nauczyciele oraz rodzice w znacznym stopniu przyczynili się do odnawiania izb lekcyjnych. Należy też wspomnieć o dużym zaangażowaniu w życie tutejszej szkoły Proboszcza mgr Jana Jarosza, z którym szkoła od wielu lat prężnie współpracuje.


Likwidacja Szkolnego Punktu Filialnego w Dąbrowie w 1996 roku, w  1998 roku szkoły  w Kromarkach , w 2000 roku  w  Liskach spowodowała przejście uczniów i nauczycieli do naszej placówki.

 

1999 rok –  wójt Zbigniew Ciechomski  oddaje do użytku salę gimnastyczną, z której uczniowie i nauczyciele bardzo się cieszą. Skończyło się prowadzenie wychowania fizycznego na korytarzu. Dobiegające komendy nauczyciela, wykonywane ćwiczenia przestały zakłócać prowadzenie zajęć, rozpraszać uwagę dzieci uczących się za drzwiami.

W roku 1999 miała miejsce reforma szkolna. Powstają szkoły o sześciu klasach, gimnazja i szkoły średnie o różnych profilach. Nasza placówka została sześcioklasową szkołą podstawową.


W roku szkolnym 2003/2004 zdobyła certyfikat „Szkoły z klasą” pod patronatem pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz „Gazety Wyborczej”. Byliśmy dumni z uzyskania tego tytułu. 

 

W 2004 roku otworzyliśmy nową pracownię komputerową z pełnym wyposażeniem. Baza dydaktyczna na potrzeby uczniów jest wzbogacana na bieżąco.

 

Biorąc pod uwagę sześcioklasowy profil szkoły, całą bazę lokalową i wyposażenie, uczniowie naszej szkoły uczą się w bardzo dobrych warunkach.