poczekaj sekundeczkę
MENU
podstrony

   

   

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

     Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

     e-mail kontakt@idpo.pl

     tel. 511793443     

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   


   

  WNIOSKI DO REKRUTACJI
     | modyf: Joanna Siwińska 2021-03-18, 13:18 | 387 odsłon
  serwiszglossie

   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 

   

  Zadanie

   

  Podstawa prawna

  Termin wynikający z podstawy prawnej

  Faktyczny termin

  uwagi

  Czynności poprzedzające rekrutację

  Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

  Art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe

  7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

  do 19.02.2021r.

   

  Ustalenie przez dyrektora czy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami

  Art. 153 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe

  Przed terminem postępowania rekrutacyjnego

  22.02.2021r.

   

  Przebieg rekrutacji

  Ogłoszenie terminów rekrutacji

  Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

  Do końca stycznia – zarządzenie Wójta w sprawie terminów rekrutacji

  22.01.2021r.

   

  Organ prow.

  Art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

  niezwłocznie po ogłoszeniu harmonogramu przez organ prowadzący -  zarządzenie dyrektora przedszkola/szkoły w sprawie informacji o terminach rekrutacji

   

   

  Składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

  Art. 130 ust. 4 oraz art. 149 i 150 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  od 01.03.2021r. do 15.03.2021r.

   

  Weryfikacja wniosków przez komisje powołana przez dyrektora

  Art. 157 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  od 16.03.2021r. do 19.03.2021r.

   

  Ustalenie i ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości

  Art. 158 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  22.03.2021r.

   

  Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

  Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  od 23.03.2021r. do 31.03.2021r.

   

  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – podanie do publicznej wiadomości

  Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  02.04.2021r.

   

  Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

  Składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

  Art. 154 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  do 23.08.2021r.

   

   

  Weryfikacja wniosków

  Art. 157 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  od 24.08.2021r. do 25 08.2021r.

   

  Ustalenie i ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości

  Art. 158 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  26.08.2021r.

   

   

  Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

  Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  od 27.08.2021r. do 30.08.2021r.

   

  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – podanie do publicznej wiadomości

  Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

  Wyznaczony przez organ prowadzący

  30.08.2021r.