poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / REKRUTACJA 2021/2022 / PROCEDURY REKRUTACYJNE
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
PROCEDURY REKRUTACYJNE
   | modyf: Joanna Siwińska 2021-02-4, 20:54 | 177 odsłon
serwiszglossie

 

Załącznik nr 1

 

Procedura dotycząca terminów oraz kolejnych czynności wykonywanych w toku postepowania rekrutacyjnego

 

Zadanie

 

Podstawa prawna

Termin wynikający z podstawy prawnej

Faktyczny termin

uwagi

Czynności poprzedzające rekrutację

Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

Art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe

7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego

do 19.02.2021r.

 

Ustalenie przez dyrektora czy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami

Art. 153 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe

Przed terminem postępowania rekrutacyjnego

22.02.2021r.

 

Przebieg rekrutacji

Ogłoszenie terminów rekrutacji

Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

Do końca stycznia – zarządzenie Wójta w sprawie terminów rekrutacji

22.01.2021r.

 

Organ prow.

Art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

niezwłocznie po ogłoszeniu harmonogramu przez organ prowadzący -  zarządzenie dyrektora przedszkola/szkoły w sprawie informacji o terminach rekrutacji

 

 

Składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

Art. 130 ust. 4 oraz art. 149 i 150 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

od 01.03.2021r. do 15.03.2021r.

 

Weryfikacja wniosków przez komisje powołana przez dyrektora

Art. 157 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

od 16.03.2021r. do 19.03.2021r.

 

Ustalenie i ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości

Art. 158 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

22.03.2021r.

 

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

od 23.03.2021r. do 31.03.2021r.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – podanie do publicznej wiadomości

Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

02.04.2021r.

 

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego

Składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola

Art. 154 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

do 23.08.2021r.

 

 

Weryfikacja wniosków

Art. 157 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

od 24.08.2021r. do 25 08.2021r.

 

Ustalenie i ogłoszenie wyników rekrutacji – podanie do publicznej wiadomości

Art. 158 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

26.08.2021r.

 

 

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

od 27.08.2021r. do 30.08.2021r.

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – podanie do publicznej wiadomości

Art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe

Wyznaczony przez organ prowadzący

30.08.2021r.