poczekaj sekundeczkę
MENU

 

KRYTERIA OBOWIAZUJACE W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM
   | modyf: MG 2018-03-17, 19:11 | 411 odsłon
serwiszglossie

Uchwały Rady Gminy Bartoszyce:

1. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

 

  

2. Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełniania tych kryteriów.

 

 

Rodzice dzieci przyjętych (uczęszczających) do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie  corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.