poczekaj sekundeczkę
REKRUTACJA 2017/2018 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ
   | modyf: MG 2017-08-31, 20:57 | 1156 odsłon
serwiszglossie

TERMINY  REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W ŻYDOWIE

na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24.04.2017 r.

do 12.05.2017 r.

2

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

od 15.05.2017 r.

do 26.05.2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  (wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 29.05.2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 30.05.2017 r.

 do 02.06.2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję (wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole) listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych.

05.06.2017 r.

 

Procedura odwoławcza

 

6

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do  klasy I.

do 12.06.2017 r.

7

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia nie później niż do 19.06.2017

8

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia nie później niż do 26.06.2017 r.

9

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, nie później niż do 03.07.2017 r.

 

Formularze wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły.