poczekaj sekundeczkę
MENU

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start / KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI / INFORMACJA GMINA BARTOSZYCE
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
INFORMACJA GMINA BARTOSZYCE
   | modyf: Joanna Siwińska 2019-01-30, 16:59 | 876 odsłon
serwiszglossie

Gmina Bartoszyce w partnerstwie z Project Hub sp. z o.o. realizuje projekt „Kreatywne przedszkolaki z Gminy Bartoszyce”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Gminnym w Bartoszycach (PG 1), OWP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bezledach (OWP Bezledy), w OWP w Szkole Podstawowej w Żydowie (OWP Żydowo), OWP w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Wojciechach (OWP Wojciechy), OWP w SP im. Jana Pawła II w Sokolicy (OWP Sokolica), OWP w SP w Galinach (OWP Galiny) oraz OWP w SP im. J. Korczaka w Krawczykach (OWP Krawczyki), wszystkie w Gminie Bartoszyce: poprzez m.in. działania zmierzające do wykształcenia u 166 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 80 dziewczynek, kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 25 nauczycieli (24 kobiet), zwiększenie wiedzy 124 rodziców (100 kobiet) w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie ww. przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne w okresie 01.07.2018 do 30.06.2020

 

W ramach projektu realizowane będą zadania:

1. Doposażenie przedszkoli i OWP w niezbędne pomoce dydaktyczne.

2. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

3. Warsztaty z kreatywności dla dzieci – zajęcia warsztatowe z klockami konstrukcyjnymi

4. Warsztaty eksperymenty badawcze

5. Warsztaty dla rodziców.

 

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 25

2. Liczba dzieci objętych wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 166

3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie -25.

 

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2018 do 30.06.2020

Wartość Projektu – 411 353,50 zł

Wkład UE – 349 353,50 zł