poczekaj sekundeczkę
MENU

 

start / PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W SZKOLE / w roku szkolnym 2016/17
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
w roku szkolnym 2016/17
   | modyf: MG 2018-04-4, 16:22 | 292 odsłon
serwiszglossie

Lp.

Nazwa programu

Cel programu

Respondenci

 

1.

,,Czyste powietrze wokół nas”

Uświadomienie szkodliwości zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, szkodliwości palenia tytoniu.

Oddział przedszkolny, rodzice

 

2.

„Pij mleko”

Udostępnienie bezpłatnego spożycia mleka przez wszystkich uczniów w szkole.

Uczniowie

3.

„Trzymaj formę”

Profilaktyka działań prozdrowotnych nawyków wśród uczniów poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia.

Uczniowie, nauczyciele rodzice

4.

„Warzywa i owoce w szkole”

Uświadomienie konieczności spożywania warzyw i owoców w codziennej diecie dla zdrowia.

Uczniowie

II- III

5.

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

Rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań i zrozumienia dla nich.

Uczniowie klasy III i V  oraz rodzice

6.

„Cyberprzemoc – Bezpieczeństwo

w sieci”

Zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej. Poszerzenie wiedzy na temat cyberprzemocy. Uświadomienie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu - Internetu, telefonów komórkowych. Wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z internetu i telefonów komórkowych. Zwrócenie uwagi na skutki nadmiernego korzystania z komputera, internetu i telefonu komórkowego dla zdrowia i rozwoju.

Uczniowie klas III-VI i rodzice

7.

Kampania „Biała wstążka”

Przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy

Uczniowie klas II-VI