poczekaj sekundeczkę
start / KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO / Kalendarz roku szkolnego 2017/18
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
Kalendarz roku szkolnego 2017/18
   | modyf: MG 2017-11-13, 14:51 | 7785 odsłon
serwiszglossieKALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie

TERMIN TEALIZACJI

UROCZYSTOŚĆ/IMPREZA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 4.IX.2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

wszyscy nauczyciele

 

22.IX.2017r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory opiekuna SU i Rzecznika Praw Dziecka

p. E. Hadała

29.IX.2017 r.

Dzień Chłopaka, Święto Pieczonego Ziemniaka

(ognisko)

wychowawcy klas

13.X.2017 r.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Ślubowanie klasy I

p. E. Grzyb

SU z opiekunem

wychowawcy klas

  X. 2017 r.

Dzień Papieski

nauczyciel religii

19.X.2017 r.

Dzień Zdrowego Śniadania – Dzień Żółty

p. E. Kubiszewska

p. H. Bielicka

wychowawcy klas

11.XI.2017 r.

Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości

wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

30.XI.2017 r.

Andrzejki

SU z opiekunem

wychowawcy klas

22.XII.2017 r

Wigilia Szkolna – Jasełka, wspólne kolędowanie

Dyrektor

nauczyciel religii

wychowawcy klas

18.I.2018 r.

Dzień Babci i Dziadka

wychowawcy klas 0, I, III

19.I.2018 r.

Bal Karnawałowy 2018

 

Dyrektor

Rada Rodziców

wszyscy nauczyciele

14.II.2018 r.

Walentynki

SU z opiekunem

21.II.2018 r.

Dzień Języka Ojczystego

p. E. Hadała

 

  III.  2018 r.

Dzień Kultury Brytyjskiej

 

p. J. Milewska

16.III.2018 r.

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klasy I

p. J. Borys

 

21.III.2018 r.

Dzień Wiosny – Marzanna Zimowa Panna – powitanie wiosny

Dyrektor

SU z opiekunem

wychowawcy klas

    IV.2018 r.

Dzień Wody – wyjazd do Oczyszczalni Ścieków w Bartoszycach

p. E. Kubiszewska

p. H. Bielicka

p. J. Siwińska

IV/V. 2018 r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi – apel, rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Życie w wodzie”.

p. E. Kubiszewska

p. J. Siwińska

p. E. Grzyb

27.IV.2018 r.

Święto Pracy, Święto Flagi, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - apel

p. A. Jodko

p. E. Hadała

25.V.2018 r.

MAJÓWKA – Piknik Rodzinny, Dzień Mamy, Dzień bez Papierosa

Dyrektor

wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

  VI. 2018 r.

wycieczki klas 0-III i IV-VII

p. E. Kubiszewska

p. J. Siwińska

wychowawcy klas

22.06.2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor

wychowawcy klas

 

 

Dodatkowe dni wolne od pracy dydaktycznej 

Dni wolne dla uczniów bez odrabiania

Data

Dni wolne ustawowo

Data

Wszystkich Świętych

01.11.2017 r. 

  Święto Niepodległości

11 listopada 2017r.

Majowe Święta

01.05-02.05 2017r.

Trzech Króli

6 stycznia 2018 r.

Piątek po Bożym Ciele

1 czerwca 2018r.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2018r.

Przerwy w szkolne

Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r.

Ferie zimowe od 22 stycznia do 4 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.

Wakacje od 22 czerwca do 31 sierpnia 2018r.