poczekaj sekundeczkę
MENU

 

start / OSIĄGNIĘCIA / DO ROKU 2006
serwis w tej chwili ogląda 3 osób
DO ROKU 2006
   | modyf: Binida Adam 2017-08-30, 10:51 | 10154 odsłon
serwiszglossie


SP w Żydowie jest placówką działającą prężnie i dbającą o wszechstronny rozwój swoich wychowanków. Świadczy o tym zdobycie tytułu "Szkoły z klasą" w roku szkolnym 2002/2003.

Aby go zdobyć musieliśmy wykonać sześć zadań obejmujących różne obszary naszej pracy: czy szkoła dobrze uczy każdego ucznia ?, czy ocenia sprawiedliwie ?, czy uczy myśleć i rozumieć świat ?, czy rozwija społecznie ?, czy pomaga uwierzyć w siebie?,  czy przygotowuje do przyszłości ?.


O wysokim poziomie szkoły świadczą przede wszystkim osiągnięcia naszych uczniów. A jest się, czym pochwalić!
Już od kilku lat szkoła odnosi sukcesy matematyczne. Rozpoczął je Tomasz Turowski, który w 1998 roku zajął I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR.

W ciągu kolejnych lat również zajmował czołowe miejsca. Sukcesy Tomka w późniejszych latach kontynuują inni uczniowie (m.in. Iwona Janczak, Michał Haraf, a w tym roku Szymon Mikulski i Marcin Poczekało).
 

T. Turowski był również kilkakrotnie laureatem Międzynarodowych Mistrzostw Francji w Grach matematycznych i logicznych zajmując dwukrotnie miejsce w pierwszej siódemce.


W 1998 roku Amelia Raś została laureatką konkursu literackiego czasopisma ,,Płomyczek”, a jej wiersz ,,Serce” zostaje umieszczony w książce ,,Najmłodsi poeci i malarze”, razem z wierszami księdza Jana Twardowskiego.


Nasi uczniowie uczestniczą w innych konkursach na różnych szczeblach.

Są to zmagania dotyczące wiedzy polonistycznej (2004r. – I miejsce Patrycji Jakóbczyk i III miejsce Błażeja Jodko w gminnym konkursie literackim "Dom moich marzeń- Rodzina wielopokoleniowa"), historycznej (konkurs mitologiczny), ekologicznej (2005r. – II miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym i Gminnym Quizie Ekologicznym; 2006r. – II miejsce w Gminnym Quizie Ekologicznym), z zakresu informatyki i techniki (I miejsce w gminnym i I miejsce w powiatowym konkursie wiedzy pożarniczej Szymona Mikulskiego w 2005 i 2006r.), a także ukazujące uzdolnienia artystyczne naszych dzieci – plastyczne (2004r. – I miejsce Patryk Dźwilewski, III miejsce Paweł Ładosz w konkursie ,,Dom moich marzeń”), muzyczne (2004r. – III miejsce Katarzyny Rybak w Miejsko – Gminnym Przeglądzie kolęd ,,O gwiazdo betlejemska”), recytatorskie (2003r. – I miejsce Karoliny Szponer w Konkursie Poezji Angielskiej; 2004r. – I miejsce Justyny Hadała i Jowity Jodko w gminnych eliminacjach "Święta Poezji Dziecięcej";
2005r. - I miejsce Justyny Hadała w Miejsko – Gminnym Konkursie Poezji Religijnej i wyróżnienie dla Katarzyny Piądel w gminnych eliminacjach,,Święta Poezji Dziecięcej”; 2006r. - II miejsce Jowity Jodko i Justyny Hadała w gminnych eliminacjach,,Święta Poezji Dziecięcej”) i techniki czytania (2005r. – I miejsce Jowity Jodko- kl. II; 2006r. – I miejsca: Aleksandra Ryglewicz kl. 0, Gabriela Bogacz- kl. I, Kacper Stypik kl. II).

Sukcesy dzieci były możliwe dzięki zaangażowaniu małych uczestników, ich rodziców i nauczycieli.


Do tradycji naszej szkoły należą także:
-Spotkania z ciekawymi ludźmi (posłowie, senatorowie, artyści, przedstawiciele służb mundurowych)
-Organizowanie imprez środowiskowych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Gminne Dni Rodziny)


-Imprezy klasowe i szkolne (Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, zabawa choinkowa, Dzień Wiosny, Pasowanie na czytelnika)
-Wyjazdy na wycieczki (w tym dwukrotnie do Warszawy na zaproszenie posła Adama Ołdakowskiego – 2003r. i senatora Władysława Mańkuta – 2005r.)
-Wybór Prymusa Szkoły
-Spektakle teatrzyków, magików, byli nawet cyrkowcy z mini – cyrku.
-Prowadzenie gazetki szkolnej
-Udział w akcjach charytatywnych (Np. ,,Góra Grosza”, ,,Grosik dla Ani”, „Pomóż i ty”, „Promyk dla Joli”)
 

W roku szkolnym 2003\2004 uczniowie klas 0-III brali udział w programie „Bezpieczne życie”.
 

W lutym 2005r. dziesięcioro uczniów i czworo nauczycieli brało udział w warsztatach teatralnych „Scena 07”, a dwóch chłopców: Błażej Jodko i Szymon Mikulski zakwalifikowali się do finałowego spektaklu.
W kwietniu 2004 roku z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej w naszej szkole zorganizowano Forum Europejskie. Uczniowie pod opieką wychowawców przygotowali prezentacje dotyczące krajów już należących do UE. Było wesoło, kolorowo i smacznie, gdyż szóstoklasiści przygotowali kilka potraw włoskich.
Natomiast rok później, w 2005r., zorganizowaliśmy Forum Regionalne, podczas którego uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście mogli bliżej poznać twórczość artystów ludowych, m.in. poetki – p. Ewy Bucała, hafciarek – p. Marii Kwaśniewskiej i p. Darii Jakimiec, malarza – Jana Bachara.
Szkoła Podstawowa w Żydowie jest centrum kulturalnym dla naszej małej społeczności lokalnej. W niej spotykają się całe rodziny, kilka pokoleń, aby przeżyć chwile wzruszeń, radości, dumy lub zwyczajnie porozmawiać, pośmiać się i podzielić kłopotami. O tej zażyłości niech świadczy fakt, że przez wiele lat rolnicy z pobliskich wsi ofiarowywali część swoich zbiorów na potrzeby stołówki szkolnej, czyniąc to nawet wtedy, kiedy ich dzieci opuściły mury tej szkoły!


Dziękujemy wszystkim za udział w  tworzeniu historii szkoły