poczekaj sekundeczkę
start / AKTUALNOŚCI
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
serwiszglossie

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Żydowie

13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie  odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. Tradycją naszej szkoły w tym dniu jest ślubowanie i pasowanie na uczniów pierwszoklasistów. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście: kierownik referatu oświaty Iwona Birecka oraz  proboszcz parafii ks. Mariusz Grabas. Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez panią dyrektor Beatę Szymko, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty, a  wyróżniającym się pracownikom wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły. Następnie głos zabrała pani Iwona Birecka, życząc wszystkim pracownikom szkoły wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej. Popłynęło również wiele ciepłych i miłych słów w kierunku naszych nauczycieli od p. Joanny Borys, przewodniczącej Rady Rodziców, która w imieniu rodziców wyraziła wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały przygotowane pod kierunkiem p. Anny Jodko piosenki i tańce.  Następnie odbyła się kolejna część uroczystości, czyli pasowanie na ucznia przygotowane przez panią Elżbietę Grzyb. Ta wieloletnia, polska tradycja jest chętnie kontynuowana w każdej szkole. Pasowanie na ucznia to uroczystość o znaczeniu bardziej symbolicznym niż formalnym, podczas której pierwszoklasiści składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Pasowanie składało się z trzech elementów:

  • część artystyczna z wierszami i piosenkami przygotowanymi przez dzieci,
  • pasowanie wraz ze złożeniem ślubowania,
  • spotkanie w klasach, połączone z drobnym poczęstunkiem.

Na zakończenie uczniowie klasy trzeciej wraz z wychowawczynią Joanną Siwińską podziękowali piosenką pracownikom szkoły za trud i wychowanie oraz wręczyli piękne własnoręcznie wykonane laurki.

Joanna Siwińska

 

 

Dodał: Joanna Siwińska       15 października 2017r.
Święto pieczonego ziemniaka w Szkole Podstawowej w Żydowie

„Święto dzisiaj wielkie mamy”

Pieczenie kiełbasek i ziemniaków – super sprawa, ale jak to robią chłopcy, to lepiej smakuje.           W końcu najlepsi kucharze na świecie to mężczyźni…

To właśnie płeć brzydka miała 29 września br. swoje święto. Tego dnia uroczyście obchodzono w Szkole Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego Dzień Chłopaka połączony ze szkolnym świętem pieczonego ziemniaka.

W tym też dniu wszyscy chłopcy ze szkoły  byli traktowani szczególnie. Oprócz zwolnienia z odpytywania oczywiście zostali obdarowani ogromem upominków, życzeń i  miłych słów zarówno od koleżanek ze szkoły, jak i nauczycielek. W nagrodę mogli się wykazać swoją zaradnością i pomysłowością podczas ogniska, które przygotował dla nas zaprzyjaźniony ze szkołą pan leśniczy. Gorące kiełbaski,  kipiąca zupka, małe co nieco – tego nam było trzeba pod koniec tego ciężkiego, pracującego tygodnia. Dobre nastroje  i odświętny klimat towarzyszył naszym uczniom i nauczycielom podczas całego pobytu w leśniczówce. Najmłodsi, pod okiem starszaków, szaleli bez wytchnienia wśród jesiennych liści, kasztanów, żołędzi. Niektórzy pokusili się o zbieranie grzybów. Nieco starsi szukali oznak jesieni w przyrodzie. Najstarsi zaś dbali o bezpieczeństwo wszystkich podczas pieczenia kiełbasek i ziemniaków. Oczywiście swoją obecnością zaszczycili nas również rodzice, którzy włączyli się czynnie w pomoc w organizacji i przebiegu tego dnia. Zmęczeni, ale w znakomitych humorach zakończyliśmy świętowanie.  Wszyscy cali i zdrowi wrócili do domów.

            Wspólne zabawy, rozmowy, delektowanie się urokami pięknej polskiej jesieni sprzyjają dobrym kontaktom interpersonalnym, zbliżają. Przyjaźnie zawiązane w szkole trwają zazwyczaj przez całe życie, a miłe szkolne wspomnienia niech umilają nam je jak najdłużej.

                                                                                     Joanna Borys

 

fot. J.Siwińska

 

Dodał: Joanna Siwińska       3 października 2017r.
Wszyscy czytamy Wyspiańskiego

„Wszyscy czytamy Wyspiańskiego”

Narodowe Czytanie w Polsce organizowane jest co roku przez Prezydenta RP. Do 6. edycji w głosowaniu została wybrana lektura Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. To trudny pod względem stylistycznym utwór, pełen symboliki, wpleciony w historyczne tło i nastroje Młodej Polski, ale o jakże wymownej patriotyczno – społecznej treści.

Dramat, oparty na faktycznych wydarzeniach, stał się w naszej szkole okazją do przedstawienia sylwetki pisarza oraz próby zrozumienia jego utworu.

Chociaż dopiero we środę, 6 września, jednakże z równie wielkim zaangażowaniem, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w  Żydowo wzięli udział we wspomnianej akcji. W ramach tejże obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą życia i twórczości autora „Wesela”, realiów powstania utworu. Chętni uczniowie ze starszych klas zaprezentowali natomiast fragmenty głosowej interpretacji dramatu dla swoich kolegów. Wszyscy oglądali i słuchali z zaciekawieniem.

Miejmy nadzieję, że nasi uczniowie nie zrażą się trudnym językiem utworu i sięgną po „Wesele” jako lekturę do poduszki…

                                                                  Joanna Borys

                                                                                                  

 

                                                                            

 

Dodał: Joanna Siwińska       20 września 2017r.
Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. Uczniowie zazwyczaj z niecierpliwością czekają na pierwszy dzień w szkole, a szczególnie na spotkanie z koleżankami i kolegami po wakacjach.  Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbyła się 04.09.2017 r. Najpierw miała miejsce  msza święta w kościele parafialnym, podczas której ksiądz proboszcz Mariusz Grabas powitał pierwszoklasistów i poświęcił uczniowskie tornistry wraz z przyborami szkolnymi.  Następnie uczniowie wraz z opiekunami, nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego.  Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły-Beata Szymko, która powitała wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi. Uczniom pani dyrektor życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego dzieci udały się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami, gdzie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole i planami na nowy rok.  

 

Dodał: Joanna Siwińska       17 września 2017r.