skomentowane fotki
Koncepcja pracy szkoły
      | modyf: Joanna Siwińska 2014-02-10, 19:25 | 5075 odsłon
serwiszglossie

 

KONCEPCJA PRACY na lata 2013-2018
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. J .H. Dąbrowskiego w Żydowie
 
Koncepcja jest ogólnym planem działania, czyli takim, który określa kierunki pracy szkoły, priorytety oraz powiązane z nimi cele i zadania.
 
I.   Uzyskanie wysokich wyników nauczania.
 
Cel : 1. Wynik sprawdzianów zewnętrznych na wysokim poziomie.
         2. Zmotywowanie uczniów i rodziców do uzyskania wysokich wyników w nauce.
         3. Wszechstronne doskonalenie nauczycieli.
        
II.            Podejmowanie działań wspierających rozwój dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku przedszkolnego i szkolnego.
 
Cel:1. Dostosowanie działań edukacyjnych i organizacyjnych szkoły do wieku dziecka 5 i 6 letniego.
       2. Wspomaganie ruchowego rozwoju dziecka.
 
III. Wszechstronna promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 
Cel:  1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
         2. Zachęcanie dzieci i rodziców do podjęcia nauki w naszej szkole.
 
IV.          Rozwój i wyposażenie bazy szkoły.
 
Cel; 1. Uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
        2. Doposażenia bazy szkoły o nowe pomoce dydaktyczne wspierające proces dydaktyczno- wychowawczy.
       
V.           Włączenie Rodziców w działania dydaktyczne i wychowawcze.
 
Cel: 1. Uaktywnienie rodziców w życiu szkoły.
        2. Wykorzystanie zasobów środowiska w ogólny rozwój szkoły.
 
VI.          Udział w projektach zewnętrznych.
 
Cel: 1. Wykorzystanie projektów zewnętrznych w doposażeniu bazy szkoły.
        2. Uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych.
 
VII.          Pozalekcyjne zajęcia.
CEL: Stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych.
 
 
 

 
do góry | utworzył: Joanna Siwińska | modyf: Joanna Siwińska 2014-02-10, 19:25 | 5075 odsłon
Odsłony: 7921 :: Unikalne: 2457 :: Dzisiaj: 56 :: Wczoraj: 84 :: Online: 1 :: Najwięcej odwiedzin: 07-08-2017 (224) :: | administracja