skomentowane fotki
serwiszglossie

Szkoła Podstawowa w Żydowie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.


Misja: Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu.


Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych. 

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły. 
 

Odsłony: 143026 :: Unikalne: 15165 :: Dzisiaj: 119 :: Wczoraj: 133 :: Online: 1 :: Najwięcej odwiedzin: 10-09-2016 (183) :: | administracja