poczekaj sekundeczkę
MENU

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start /
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
serwiszglossie

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLASY ÓSMEJ!

 

Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania

w 2020 roku egzaminu ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu - daty i godziny

- język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

- matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

- język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00  

 

 

      Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31  lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

1.   W dniu egzaminu uczniowie zgłaszają się do szkoły o godzinie 8.00.

                                                                       

2.   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

3.   Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4.   Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

5.   Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

6.   Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

7.   Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

8.   Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

9.   Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (np. maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

10.       Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.

 

13. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 

 

Dodał: Joanna Siwińska       25 maja 2020r.
PSSE KĄCIK DO NAUKI W DOMU

 

Kącik do nauki w domu – stwarzający komfortowe warunki do odrabiania lekcji
i uczenia się dziecka.

 

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusa SARS CoV-2, wymusiła zamknięcie wszystkich szkół podstawowych, jednocześnie powodując, że uczniowie uczą się i odrabiają swoje lekcje spędzając wiele godzin w domu. Dlatego rodzice powinni w tym szczególnym czasie zadbać o stworzenie właściwych warunków do nauki w pokoju dziecka.

Drodzy rodzice, pierwszym ważnym czynnikiem mającym znaczenie przy tworzeniu miejsca do nauki w domu jest biurko dziecka. Po pierwsze biurko powinno stać przy oknie, aby jak najwięcej naturalnego światła je doświetlało. Po drugie warto postawić na biurku lampkę, która jest niezbędna do odrabiania lekcji, zwłaszcza jesienno-zimowa porą. Lampka powinna stać na biurku po przeciwnej stronie ręki, którą dziecko pisze, a naturalne światło dostające się przez okno nie może być ograniczone: brudnymi szybami, dużymi kwiatami, gęstymi firanami czy innymi rzeczami postawionymi na parapecie. Niewłaściwe oświetlenie może być przyczyną: bólu głowy, łzawienia oczu, zaczerwienienia spojówek lub nawet pogorszeniem wzroku dziecka.

Drugim ważnym czynnikiem mającym znaczenie przy tworzeniu miejsca do nauki
w domu jest dobór umeblowania – biurka i krzesła. Odpowiednio dobrane do wzrostu dziecka i zestawione ze sobą meble powinny pozwolić dziecku swobodnie siedzieć pod kątem prostym. Właściwym rozwiązaniem jest zakup ergonomicznego krzesła, które należy wyregulować, dopasować do sylwetki dziecka, tak aby blat biurka nie uciskał ud, stopy dziecka stabilnie spoczywały na podłodze a ręce pod kątem prostym opierały się na biurku. Wielkość powierzchni blatu, na której pracuje uczeń powinna pozwolić na komfortowe odrabianie lekcji i wykonywanie prac szkolnych. Długotrwałe siedzenie przy stanowisku pracy niedostosowanym do wzrostu dziecka może przyczynić się do powstania wad postawy wśród których najczęściej spotykaną grupą są skoliozy (boczne skrzywienie kręgosłupa).

Rodzicu – warto zadbać o to, aby kącik do nauki w domu stwarzał komfortowe warunki do odrabiania lekcji i uczenia się dziecka. Nauka to ciężka praca, a komfortowe warunki pozwolą na jej efektywniejsze wykonywanie. Niech ten czas nauki dzieci w domu nie będzie czasem straconym, lecz dobrze spożytkowanym, który zaprocentuje w postaci dobrych wyników oraz zdobytej wiedzy. Powodzenia!

 

  Magdalena Dmitruk

PSSE w Bartoszycach

Dodał: Joanna Siwińska       21 maja 2020r.
Szanowni Państwo!

Informujemy,  iż przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkołach została przedłużona do 24 maja 2020 roku.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca br.

Dodał: Joanna Siwińska       6 maja 2020r.
-

Dodał: Joanna Siwińska       10 kwietnia 2020r.
REKRUTACJA!

KOMUNIKAT

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

I UCZNIÓW DO KLASY I

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie informuje, że z powodu pandemii panującej w Polsce rekrutacja do szkoły odbędzie się za pomocą poczty polskiej i poczty elektronicznej.

·         Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja 2020/2021.

·         Wypełnione wnioski dostarczamy do szkoły. W wersji papierowej, wrzucając do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym budynku szkoły lub przesłanie pocztą polską. Natomiast w wersji elektronicznej przesyłamy na adres:       sp-zydowo@gmina-bartoszyce.pl.

·         Rekrutacja trwa od 01.04.2020 rok do 14.04.2020 rok.

·          Lista zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych kandydatów zostanie umieszczona 08.05.2020 roku na drzwiach głównych budynku szkoły.

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod nr tel. 89 762 28 87.

 

                                                                        Dyrektor Szkoły Beata Szymko

 


Nasz adres:

Szkoła Podstawowa
im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie

Żydowo 2

11-200 Bartoszyce

  

 


   

 

Dodał: Joanna Siwińska       17 marca 2020r.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych!

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły  i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Dodał: Joanna Siwińska       11 marca 2020r.
Profilaktyka prozdrowotna!

 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

 

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

  a) bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające 
w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),

  b) pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.  

 

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać  o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1.  Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2.   Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 3. Zachować bezpieczną odległość  

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus należy
starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.