poczekaj sekundeczkę
MENU

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   Kontakt: Tomasz Trzciałkowski

   e-mail kontakt@idpo.pl

   tel. 511793443     

 

 

 

     

 

 

 

 

 


 

start /
serwis w tej chwili ogląda 1 osób
serwiszglossie

BEZPIECZNE WAKACJE!

W związku ze zbliżającymi się wakacjami przypominamy wszystkim uczniom o zagrożeniach czyhających na nich w czasie wakacji. Przestrzegamy przed kąpielami w niedozwolonych miejscach, zabawami przy drogach, niebezpiecznymi maszynami i urządzeniami, szczególnie na wsi. Pamiętajmy o bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Przestrzegamy dzieci pozostające w domu o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych i rozmowach z nimi. Zachowujmy się rozważnie w czasie wędrówek po górach, wycieczek rowerowych, pobytu nad jeziorami czy nad morzem. Wszystkim wychowankom życzymy, aby wakacje upłynęły zdrowo i bezpiecznie.

Dodał: Joanna Siwińska       30 czerwca 2020r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. J. H. Dąbrowskiego, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po dziesięciu miesiącach trudu nauki i pracy przyszedł czas  na upragnione wakacje. W tym dniu  uczniowie naszej szkoły  otrzymali z rąk pana Wójta Andrzeja Dycha stypendia za wyniki w nauce. Jest to świadczenie o charakterze materialnym, które ma motywować oraz zachęcać do rozwijania uzdolnień, talentów i zdobywania coraz wyższych wyników w nauce. W naszej szkole 19 uczniów spełniło te kryteria. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu stypendiów pani dyrektor Beata Szymko nagrodziła uczniów statuetkami Henryka i Henryczka. W klasie trzeciej Henryczka za naukę otrzymała Anna Jasiukiewicz, Henryczka za kulturę Julia Obcarska. Natomiast w klasie ósmej Henryka za naukę, Henryka za kulturę i Henryka za  sport otrzymał Szymon Borys, który również został  najlepszym absolwentem. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

W uroczysty sposób zostały również przekazane świadectwa z czerwonym paskiem dla uczniów z wysokimi wynikami w nauce oraz podziękowania i listy gratulacyjne dla rodziców.

Podczas uroczystości pani dyrektor podziękowała pani Joannie i panu Szymonowi Rurka za okazaną pomoc i czynne włączenie się w życie szkoły. Państwo Rurka otrzymała tytuł „Przyjaciela szkoły”.

 

 

Dodał: Joanna Siwińska       30 czerwca 2020r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW WYRÓŻNIONYCH STYPENDIUM ORAZ STATUETKĄ HENRYKA, HENRYCZKA.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie informuje, że uroczyste wręczenie statuetek oraz stypendiów za naukę odbędzie się  26 czerwca 2020 r. o godz. 9:45  na placu przed budynkiem szkoły. Uczniowie proszeni są o przybycie w tym dniu w stroju galowym z osobą pełnoletnią w celu zapewnienia bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły.  Pan Wójt  osobiście będzie inaugurował tej uroczystości.

UWAGA! Przestrzegamy przepisy panujące  w czasie trwania pandemii. (Zachowanie odpowiedniej odległości, dezynfekcja rąk,  obowiązkowa maseczka na twarzy).

 

Beata Szymko

 

Dodał: Joanna Siwińska       22 czerwca 2020r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie informuje, że z  powodu panującego Covid-19 nie będzie w tym roku uroczystego zakończenia roku szkolnego tak jak było w latach ubiegłych.  Dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną działającą w szkole  Ustaliła:

- Odbiór Świadectw, nagród odbędzie się 26 czerwca  od godz. 13:00 do godz. 16:00 w klasach u wychowawców.

 UWAGA!  Przestrzegamy przepisy panujące w czasie trwania pandemii. (Zachowanie odpowiedniej odległości, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, obowiązkowa maseczka na twarzy).

- Uczniowie po odbiór świadectw przyjeżdżają z osobą pełnoletnią, która zapewni  bezpieczeństwo w tym dniu w drodze do szkoły i ze szkoły.

- Proszę o sprawdzenie legitymacji szkolnych i w razie potrzeby uaktualnienie ich 26 czerwca w sekretariacie szkoły.

-  Uczniowie klas I-VII rozliczeni będą z podręczników jak i książek wypożyczonych z biblioteki w pierwszym tygodniu września 2020roku. (Odpowiedzialni za rozliczenie podręczników  uczniów są wychowawcy klas).

- Uczniowie, którzy 26 czerwca nie odbiorą świadectw z przyczyn losowych, będą mogli odebrać świadectwo  w pierwszym tygodniu września 2020roku.

- Szkoła w okresie wakacyjnym jest nieczynna. Sekretariat szkoły czynny będzie od 10 sierpnia 2020 roku.

Dyrektor Szkoły Pani Beata Szymko  dziękuje serdecznie Uczniom, Rodzicom, oraz wszystkim Pracownikom szkoły za wspólne 5 lat pracy, życząc wszystkim  udanych wakacji i dalszych sukcesów   w nauce jak i pracy zawodowej.  

 

 

Beata Szymko

Dodał: Joanna Siwińska       22 czerwca 2020r.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY!

Drodzy Ósmoklasiści

W dniach 16-18 czerwca 2020 roku odbędzie się egzamin ósmoklasisty. To pierwszy ważny test wiedzy, od wyników którego mogą zależeć dalsze Wasze losy. Poniżej znajdziecie ważne informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 roku


O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU

 

http://oke.waw.pl/files/oke_waw_2505Wytyczne%20CKE%20MEN%20i%20GIS_plakat.jpg.jpg