skomentowane fotki
serwiszglossie

Szkoła Podstawowa w Żydowie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.


Misja: Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu.


Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych. 

Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły. 
 

Odsłony: 3675 :: Unikalne: 1296 :: Dzisiaj: 13 :: Wczoraj: 173 :: Online: 1 :: Najwięcej odwiedzin: 24-06-2017 (185) :: | administracja